Ազատ գործունեություն

Մեր փոքրիկները այսօր բաժանվել էին երկու խմբի։Մի խումբը նախընտրեց խաղալ կինետիկ ավազով, պատրաստեցին տարբեր ֆորմաներ։Մյուս խումն էլ նախընտրեց խաղալ լեգոներով, պատրաստեցին՝ աշտարակներ,ավտոտնակներ։