Ատամհատիկի ծեսին ընդառաջ

Այսօրտտեխնոլոգ՝Տագուհուհետսկսեցիքպատրաստվելատամհատիկիծեսին,ևմիասինձևեցինքուստացանքատատամիկտիկնիկ,զուգահեռերգեցին,գովերգեցինքքուուրախֆոտոշարքստացանք:

Շարունակել կարդալ