Երգ, երաժշտական խաղեր

երգ, երաժշտական խաղեր,պար, երաժշտության ունկնդրում, ռիթմիկ խաղեր, շրխկաններ, երաժշտական այլ պարզ գործիքների գործածում

Շվիի ներքո

Երգերի ուսուցում

երգուսուցում

Քնի ծես

Ուրախ մարզում

Երաժշտություն

Ու