ՈՒսումնական նախագծի կառուցվածք

Անվանումը՝ խաղում ենք Թումանյան

Հ. Թումանյան« Արտուտիկ»

Նախատեսված է՝ նախակրթարանի սաների համար

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոց-պարտեզի նախակրթարանի 2-4 տարեկաններ, դասիարակներ

Իրականացման տևողությունը՝ Թումանյանական օրեր 03.02-20.02

Նպատակը՝

 • ՈՒսուցանում, վերլուծում, ծանոթանում են Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններին
 • Ծափխաղերի, տարբեր խաղային գործողությունների և առարկաների և միջոցով ստեղծագործությունների յուրացնում

Խնդիրներ՝

 • Ստեղծագործության ուսուցում
 • Ղաղերի, ինքնաշեն շրխկանների, խաղերի կիրառում
 • ՈՒսման գործնթացի տեսգրում և լուսաբանում

Մասնակիցների նախնական կարողություններկարողություններ ու հմտություններ՝

 • Տիրապետում են ձեռքի հմտություններ, օգտագործելով շրխկաններ, տիրապետում են ծափխաղեր
 • Գիտեն Հ. Թուանյանի ստեղծագործություններից
 • Ցուցադրում են խաղներկայացումներ

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է՝

 • Խաղի և ստեղծագոևծության յուրացում
 • Շրխկաններով ստեղծագործությունը նվագակցելու հմտությունների տիրապետում
 • Ռիթմիկան զգալու և վերարտադրելու հմտության տիրապետում

Միջավայրը՝

Հարավային դպրոց-պարտեզ. Նախակրթարան

Անհրաժեշտ գործիքները՝

 • Ինքնաշեն շրխկաններ
 • Բնական շրխկաններ
 • Երաժշտական գործիքներ

Կիրառվող մեթոդներ՝

 • Խաղեր
 • Ծափեր
 • Երգեր

ՈՒսումնական գրականություն՝

 • Ծուղրուղու ձեռնարկ

Երաժշտական ստեղծագործությունների ցանկ՝

 • Կաքավիկ ձեռնարկ

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝

 • Ստեղծագործության ուսուցում
 • Խաղուսուցում
 • տեսանկարահանում
 • լուսաբանում

Նախագծի ընթացքում նախատեսվող ուսումնական ճամփորդություն՝

 • Ճամփորդություն Հ. Թումանյանի անվան տիկնիկային թանգարան

Արդյունքներ՝

 • Կտիրապետեն խաղերգերի
 • Կյուրացեն ստեղծագործություններ
 • Կկարողանան միարժամանակ երգել, արտասանել, խաղալ, ստեղծագործել

նախագծի, արդյունքների հրապարակում, տարածում՝

 • Բլոգներու
 • Ենթակայքերում
 • Սոցցանցերում