Դաստիարակի գործունեության թվային ցուցանիշ

1. Դպիր֊ ում հրապարակված է 1 հոդված։
2. Բլոգում չունեմ մանկավարժական պատում։

3. Ընտանեկան նախագիծերին մասնակցել են՝

մարտ֊22 սանից 17֊ը,
ապրիլ֊ 22 սանից 17֊ը,
մայիս֊ 18 սանից 8֊ը։

Հունիս-18 սանից 10 -ը
4. Հուլիս ամսին եղել է 12 սան։ Օգոստոսին խմբում եղել է 19 սանից 11 սան

5. ֆիզիկական միջավայրում իրականացրել ենք սեպտեմբերից ֊ փետրվար ամիսներին, իսկ ապրիլ ամսին հեռավար վերապատրաստում՝ Նելի Արղությանի հետ, իսկ ֆիզիկական միջավայրում վերսկսված սեմինարներին չեմ մասնակցել, քանի որ բժշկի կողմից արգելվել է ակտիվ, ֆիզիկական շարժումներ

6 Մասնակցել եմ դաստիարակների լաբորատորիայի կողմից ստեղծած բոլոր ծեսերին՝

Խաղողածես,
Ատամհատիկ,
Կրկես,
Ծննդյան ծես

7 .ՈՒնեցել եմ 03.08-21.08 ժամանակահատվածում վճարովի արձակուրդ, իսկ

10. 2019֊2020 ուստարվա բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշները՝

Բլոգի մուտքեր և դիտումներ

Սեպտեմբեր- դիտում 720, մուտք 226, 15 ֆիլմ

Հոկտեմբեր-դիտում 678, մուտք 143, 23 ֆիլմ

Նոյեմբեր-դիտում 445, մուտք 142, 21 ֆիլմ

Դեկտեմբեր-դիտում 391, մուտք 117, 16 ֆիլմ

Հունվար-դիտում 280, մուտք 98, 19 ֆիլմ

Փետրվար-դիտում 552, մուտք 158, 18 ֆիլմ

Մարտ-դիտում 1371, մուտք 471, 93 ֆիլմ

Ապրիլ-դիտում 1307, մուտք 387, 90 ֆիլմ

Մայիս-դիտում 713, մուտք 317, 28 ֆիլմ

Հունիս-դիտում 1547, մուտք 305, 27 ֆիլմ

Հուլիս-դիտում 70, մուտք 30