Խաղ-թռնոցիներ

Երեխայի մտավոր և ֆիզիկական զարգացման հիմքում ընկած է խաղը, այն դառնում է մանկության և դաստիարակության ուղեկից, անհրաժեշտություն, տալիս ճկուն միտք, ձևավորևում է արժեք, ճաշակ, բարոյական որակ, և իհարկե գիտելիքներ:

Շարունակել կարդալ