Նախագիծ՝ իրականացված աշխատանքներ

Նախագիծ՝համբարձման ծեսին ընդառաջ

Նախագիծ՝ Զառզարթար-զատիկ

Նախագիծ՝ մայիս ամսվսա աշխատանքային գործունեություն

Նախագիծ՝ Հունիս ամսվա գործունեություն