Առողջ, խաղաղ մանկություն

Էլ ի՞նչ է պետք երեխայի առողջ զարգացման համեն, եթե կա՝ խաղաղությունը, և անհոգ մանկությունը: Այսօր առավոտյան սաներին ընդունեցինք բակում, միասին պտտվեցինք Հարավի չնաշխարհիկ, կանաչ լանջերով, այնուկհետև ուրախ նախավարժանքից հետո վերադսրձանք խմբասենյակ ու խաղացինք զարգացնող խաղ: